III Konferencja międzynarodowego projektu badawczego o dziejach psychoanalizy w polsko-niemiecko-żydowskim kontekście kulturowym
„Powrót wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmów w XXI wieku”
Warszawa, piątek 15 marca – niedziela 17 marca 2019

Jest to kolejna międzynarodowa konferencja z udziałem psychoanalityków, filozofów, socjologów i historyków z wielu krajów, zorganizowana przy współpracy: Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Fundacja Alexandra Humboldta, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Polskiej Akademii Nauk.

„Powrót wypartego“ to odkryta przez Freuda tendencja do powtarzania nieprzepracowanej przeszłości w postaci symptomów. Na naszej trzeciej konferencji chcielibyśmy postawić pytanie, czy „antyliberalny zwrot” w Polsce i w krajach postkomunistycznych, ale również zauważalny w Niemczech i w innych krajach zachodnioeuropejskich, jest symptomem nieprzepracowanego dziedzictwa totalitaryzmów ubiegłego wieku? A może stanowi on wyraz nowej regresji do archaicznych lęków i politycznie manipulowalnej agresji wobec wyzwań procesów globalizacyjnych, które nie mogą zostać zintegrowane przy pomocy dotychczasowych mechanizmów demokratycznych.

Czy obecny kryzys liberalnej demokracji i załamywanie się projektu europejskiego są zjawiskami przejściowymi czy też mają głębsze korzenie w przeobrażeniach kulturowo-społecznych naszych czasów?

Psychoanaliza jako dziedziczka europejskiego oświecenia powstała pod znakiem społecznej i jednostkowej emancypacji. Projekt Freuda łączył trzy elementy: etykę samopoznania, krytyczną hermeneutykę kultury oraz psychoterapię. W trakcie jej historycznego rozwoju psychoanaliza zaczęła dominować jako terapia.

Chcemy postawić pytanie o krytyczny potencjał współczesnej psychoanalizy. Czy ofiarowuje ona adekwatne narzędzia poznawcze dla zrozumienia mechanizmów niepokojących zjawisk społecznych? Czy może stać się na nowo społecznie zaangażowaną, krytyczną nauką i praktyką?

Współpraca: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, International Psychoanalytic University Berlin, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Fundacja Alexandra Humboldta, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polska Akademia Nauk
Komitet naukowy i organizacyjny: Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin, IFiS PAN), Paweł Dybel (IFiS PAN, Warszawa; UP, Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (APS, Warszawa), Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski), Ludger M. Hermanns (Karl Abraham Institut, Berlin), Ewa Głód (PTPa, Warszawa)
Miejsce: Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6
Języki konferencji: angielski, polski
Kontakt: Kamila Czupita, tel: 22 659 22 09 (pon. wt. czw. 11-14, śr. 17-20) oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl

Opłaty i rejestracja:
330 PLN (do 15.02.2019. Po tym terminie 390 PLN)
240 PLN studenci uczelni wyższych i kandydaci instytutów psychoanalitycznych (do 15.02.2019. Po tym terminie 290 PLN)
Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały, dwie przerwy kawowe i dwa lunche
Konto bankowe: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
BIC/SWIFT: GOSKPLPW, IBAN PL55 1130 1017 0020 1463 0820 0001
Dopisek: POLIN konferencja marzec 2019 imię nazwisko
Rejestracja na konferencję odbywa się na podstawie dokonanej wpłaty
Faktury: Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: wmagiera@ifispan.waw.pl