Zespół Psychoterapii Więzi Rodzic-Niemowlę
działający w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
zapraszają na warsztaty

Tessa Baradon
„Kto jest pacjentem w procesie psychoterapii rodzic-niemowlę?
Osoby, interakcje, fantazje, modalności komunikacji i cała reszta …”

Sesje psychoterapii rodzic-niemowlę stawiają terapeut(k)ę przed koniecznością podejmowania ciągłych ‘decyzji’ dotyczących tego na czym powinna koncentrować się praca.  Na matce i jej trudnościach (przeszłych czy aktualnych?)? Na ojcu? Na niemowlęciu? Na relacji? Na przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu? Niemowlę i rodzice komunikują tematy do dalszej pracy terapeutycznej na różne sposoby – werbalnie, cieleśnie, poprzez używane obrony lub rozegranie. Decyzje o tym na czym i w jaki sposób się skoncentrować, często nie są podejmowane świadomie w określonym momencie sesji ale stanowią odzwierciedlenie psychologicznej pracy wykonywanej przez terapeut(k)ę w trakcie całego procesu psychoterapii (także tego, co jest w tej pracy pomijane). Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których będziemy dyskutować na temat różnych zagadnień dotyczących psychoterapii rodzic-niemowlę. Chcemy podjąć dyskusję, która w bezpośredni sposób będzie użyteczna i związana z pracą uczestników. Z tego względu, osoby biorące udział w warsztatach zostaną poproszone o przesłanie tematów i pytań, którymi chciałyby się zająć na zajęciach, a także o przyniesienie opisu przypadku z własnej praktyki psychoterapeutycznej z rodzinami niemowląt.

Warsztaty odbędą się w Krakowie w dn. 14-15 listopada 2018 r.
Będą tłumaczone na język polski.
Ilość miejsc jest ograniczona (15 osób).
Koszt: 600 zł – dla osób, które zgłoszą się do 1 października.
650 zł – dla osób, które zgłoszą się po tym terminie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: programperinatalny@su.krakow.pl

TESSA BARADON jest psychoanalitykiem dzieci i młodzieży. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest przywiązanie i trauma relacyjna w niemowlęctwie. Razem ze swoim zespołem z Anna Freud Centre z Londynu rozwinęła model psychoterapii rodzic-niemowlę, który jest adaptowany w wielu lokalnych kontekstach, także w krajach, które dotknęła trauma historyczna. Jest autorką i kierownikiem, akredytowanego przez Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Szkolenia w Psychoanalitycznej Psychoterapii Rodzic-Niemowlę w Anna Freud Centre. Tessa Baradon pisze i prowadzi wykłady na temat analizy dzieci oraz psychoterapii rodzic-niemowlę. Jej ostatnia publikacja z tego obszaru ‘Microanalysis of Multimodal Communication in Therapy’ (JICAP 2018) inicjuje empiryczne badania procesu klinicznego prowadzone z wykorzystaniem różnych metod badawczych. Od 2011 r. jest Profesorem wizytującym w ‘the School of Human and Community Development’ na Uniwersytecie Witwatersrand (RPA) i współpracuje przy projektach badawczych dotyczących kulturowych aspektów zdrowia psychicznego niemowląt.