Zaraszamy na wykład otwarty Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego:
AGNIESZKA MAKOWIECKA-PASTUSIAK: DO KOGO NALEŻY ZAGŁADA? PRZEKSZTAŁCANIE PAMIĘCI O ZAGŁADZIE W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM
który odbędzie się dnia 10 października br. (środa) w Siedzibie PTPa, ul. Lwowska 5 m.6, w godz. 20:15-21:45.

Agnieszka Makowiecka-Pastusiak jest psychiatrą oraz psychoanalityczką szkoleniową, nauczycielką i superwizorką w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.
Pracowała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego, w Ośrodku Leczenia Nerwic w Rasztowie, współpracowała z Fundacją Rodzić po Ludzku, przez 15 lat była nauczycielką w Studium Psychoterapii Analitycznej. Mieszka i pracuje jako psychoanalityczka w swoim gabinecie w Warszawie.
Od wielu lat zajmuje ją temat Zagłady, jej traumatycznego wymiaru na poziomie indywidualnym i zbiorowym oraz jej konsekwencji dla kolejnych pokoleń w kontekście rodzinnym i społecznym. Na te tematy napisała następujące prace:
– Problemy psychologiczne u osób ocalonych z Holocaustu – podejście psychoanalityczne (1997)
– I zgodnie z boskim przykazaniem mieli dzieci… Międzypokoleniowy przekaz traumy i jego wpływ na dzieci osób ocalonych z Holocaustu (1999)
– Autor, dzieło, czytelnik. Rozważania o percepcji twórczości Henryka Grynberga (2009)
– Holokaust i współczesne dzieci (2013)

Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: ptp@raport.waw.pl


Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
ul. Lwowska 5 m. 6
00-660 Warszawa
Tel: +48 22 659 22 09
www.psychoanaliza.org.pl
www.facebook.com/PTPaWarszawa