XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI:  TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa 1 GRUDNIA 2018 godz. 9-17

Program konferencji:
Sesja I
„Wprowadzenie do neuronauki emocji” dr n. med. Cezary Żechowski
„Badania nad rolą przywiązania w kształtowaniu systemów emocjonalnych” dr n.med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.

Sesja II
„Systemy emocjonalne w analizie marzeń sennych u dzieci, młodzieży i dorosłych” dr n. med. Cezary Żechowski z zespołem badawczym: Katarzyna Bączkowska, Mikołaj Sobieszek, Antonina Cieślińska.
„Dynamika systemów emocjonalnych po stracie. Opis przypadku” Anna Saramowicz.
„Systemy neuroafektywne w traumie i psychozie. Opis przypadku” Anna Pawełczak-Bałata

Komentarz do opisu przypadków. Podsumowanie – dr n. med. Cezary Żechowski.

Sesja III
„Dziecko jako obiekt seksualny dla dorosłego. Procedury medyczno-prawne i praca kliniczna” dr Piotr Krzakowski (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

Sesja IV
„Psychodrama analityczna : teoria i praktyka w tradycji francuskiej…” mgr Samir Fellak (Paryskie Towarzystwo Psychoanalityczne).

Komentarz psychoanalityczny – dr Katarzyna Walewska.

Zapisy na konferencje na formularzu zgłoszeniowym – kliknij tutaj
Koszt konferencji: do dnia 15 listopada: 170 zł od 16 listopada do 1 grudnia: 200 zł
(po zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia zostanie przesłana mailem informacja o zakwalifikowaniu na konferencję oraz dane do przelewu)

Liczba miejsc ograniczona

XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI: TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA