Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

Pomagamy i uczymy od 1991 roku

Instytut prowadzi podyplomowe szkolenia psychoterapeutów pracujących technikami psychoanalitycznymi zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Szkolenie afiliowane jest także przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jeśli jesteś zainteresowany terapią

Aktualności IPP

23.02.2019 Konferencja XXVIII DNI IPP pt.:”Cierpienie w pracy”

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii serdecznie Państwa zaprasza na: XXVIII DNI IPP pt.:. „Cierpienie w pracy” 23.02.2019 godz. 9.30-17.00 Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa Plan Konferencji...

Wykłady i seminaria otwarte PTPP

Wykłady otwarte: 30 XI 2018 Magdalena Jusińska " Post - bionowska teoria pola w ujęciu grupy psychoanalityków z Pavii (A. Ferro, G. Civitatese)” 07 XII 2018 Marzena Witkowska Problematyka tożsamości w opowiadaniu "Rycerz nieistniejący" Italo Calvino 4 I 2019...

Archiwalne aktualności IPP

Poprzednie informacje znajdziesz na naszej archiwalnej stronie www.

Archiwalne aktualności IPP

Poprzednie informacje znajdziesz na naszej archiwalnej stronie www.

ZAPROSZENIE

wydarzenie IPP

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii zaprasza

23 lutego 2019r (sobota) o godz 09:00-18:00
na Konferencję XXVIII DNI IPP
pt.:”CIERPIENIE W PRACY”
Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa,
ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa

Współcześnie wielu zgłaszających się pacjentów cierpi z powodu załamania się patologicznej organizacji osobowości, a podstawowym obszarem ich funkcjonowania jest życie zawodowe. Dotychczas psychoanaliza stała na stanowisku, że problemy sfery zawodowej są wtórne i obronne wobec tych w relacji z bliskimi. Tymczasem ogromne wysiłki terapeutów wkładane w odzyskiwanie pierwotnej relacji w analizie skłaniają nas do głębszej refleksji na ten temat. Dlatego też podczas konferencji podejmiemy tematykę cierpienia w pracy. W oparciu o prezentacje zaproszonych gości będziemy zastanawiać się nad funkcją życia zawodowego oraz cierpieniem profesjonalistów w obliczu patologii i złożonych problemów funkcjonowania instytucji. Refleksją obejmiemy zarówno cierpienie pacjentów, jak i terapeutów.

Plan Konferencji 23.02.2019
CIERPIENIE W PRACY

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Otwarcie konferencji

Konferencję poprowadzi dr Serge Frisch i dr Katarzyna Walewska

10.15-11.45 Moderator: Elżbieta Łukawska
ALICJA LANG (Austria/Polska)
psycholog kliniczna i zdrowia z Wiednia, członkini Austriackiego Związku Psycholożek i Psychologów oraz Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.
Postawa klinicysty i dylematy etyczne wobec cierpienia pacjentów
11.45-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.30 Moderator: dr Małgorzata Szmalec
dr BERDJ PAPAZIAN (Szwajcaria)
psychiatra i psychoanalityk Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego podejmie problematykę funkcji życia zawodowego we współczesnych patologicznych organizacjach osobowości.
„Praca przekształcenia bólu w cierpienie”
13.30-14.30 Wspólny obiad
14.30-16.00 Moderator: dr Katarzyna Walewska
dr SERGE FRISCH (Belgia)
psychiatra i psychoanalityk szkoleniowy Belgijskiego Towarzystwa Analitycznego, reprezentant Europy w IPA, znawca problemów w instytucjach szkolących.
Podczas konferencji podzieli się swoimi doświadczeniami oraz badaniami.
Analityk i instytucja psychoanalityczna
16.00-16.10 Przerwa na kawę
16.10-17.00 Dyskusję podsumowującą poprowadzi NORBERT KACPRZAK psychoterapeuta Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii

Cena konferencji: 300 zł, studenci – 150 zł.
Wpłaty z dopiskiem „Konferencja” prosimy kierować na konto IPP: 34 10201156 0000 7102 0008 5688. Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com
Wpłata na konto jest równoznaczna z zarejestrowaniem się na konferencję.